January 28 – Data privacy day

A powerful way to counter online abuse, threats and violence is to share our knowledge with each other. So, to mark this year’s International Data Privacy Day, the Internet Society would like to share with you 10 tips to protect yourself and others online: Know the terrain. The Internet is a powerful tool for communication. Learn […]

Continue Reading

Tjenestesenter for helseforvaltningen

Høie åpnet tjenestesenter for helseforvaltningen Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet torsdag 26. januar et nytt tjenestesenter for helseforvaltningen. Senteret skal driftes av Norsk Helsenett. – I arbeidet med effektivisering av helseforvaltningen har regjeringen besluttet å etablere et nytt tjenestesenter i Norsk Helsenett. Målsettingen for tjenestesenteret er å bygge sterkere kompetansemiljø innenfor IKT-drift, anskaffelsetjenester og […]

Continue Reading

Radiologi og robotenes fremgang

Datamaskiner vil overta mange viktige arbeidsoppgaver i helsesektoren, tror overlege Erik Fosse ved OUS. Radiolog Peter Mæhre Lauritzen (38) er imidlertid ubekymret skriver DN idag.   Les hele artikkelen.

Continue Reading

Ehelse 2017 tar form

eHelse 2017 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT og Dataforeningens nasjonale styre for ehelse (NORHIT) i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse og Den norske legeforening.  eHelse-konferansen har siden starten i 2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor vi kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger […]

Continue Reading

Personvernkonferansen

2016 02.12.2016 kl 0945 Lovgivning med stor betydning for personvernet er i endring. Det er vedtatt en generell personvernforordning som vil tre i kraft den 25. mai 2018. Forordningen er EØS-relevant og vil erstatte personopplysningsloven. Utenfor forordningens saklige virkeområde blir det i tillegg fremmet forslag om lovgivning for å styrke stats- og samfunnssikkerhet. Forslagene har […]

Continue Reading

EHIN-FH 2016: Fremtidens helse

15-16. november arrangeres Ehin  sammen med European Telemedicine Conference i Oslo Spektrum. Det blir to dager med syv parallelle spor i Oslo Spektrum, med temaer som e-helse, sikkerhet, privacy, velferdsteknologi, telemedisin, m.m.   Program Registrering

Continue Reading