Ehin: Helsedata og datasikkerhet i krigstid

Dette webinaret har fokus på datasikkerhet og personvern i helse med en situasjonsvinkling av krigen i Ukraina. Vi ønsker at våre helsedata brukes til å holde oss friske og gir oss riktig behandling. Men vi ønsker også å være anonyme i en verden som ser stadig flere datainnbrudd. At en krig skulle finne sted i […]

Continue Reading

Etablering av midlertidig mobildekning ved utfall

En vurdering av eksisterende og nye løsninger 29. oktober 2019 Sammendrag Mobilnettene blir stadig viktigere for samfunnet. Ved naturhendelser, som for eksempel jordraset i Jølster 30. juli 2019, er mobilnettene grunnleggende forutsetning for kommunikasjon for befolkningen og mellom befolkningen og nød- og beredskapsetatene. Når mobilnettene i slike situasjoner faller ut som følge av strømbrudd, fiberbrudd […]

Continue Reading

Verktøy for risikokartlegging og praksisprofil hos fastleger

Verktøy for risikokartlegging og praksisprofil hos fastleger Nasjonal Publisert av: Direktoratet for e-helse Doffin referanse: 2017-028065 Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse Tilbudsfrist: 2018-01-15 Kunngjøringsdato: 2017-12-18 Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet skal anskaffe et elektronisk verktøy for risikokartlegging, praksisprofil og anonym rapportering. Dette verktøyet skal benyttes i to funksjonelt beslektede prosjekt.

Continue Reading

Sykehusinnkjøp KF ser på journalsystem

Det gjennomføres ikke en anskaffelse nå, kun en dialog med markedet for å få informasjon om funksjonalitet i journalsystemet, integrasjonsmuligheter, oppfyllelse av lov og forskrift innenfor helsesektoren (herunder GDPR) etc. Det er også ønskelig å få presentert hvor i livssyklusen produktet befinner seg og videre planer for produktet, samt informasjon om leverandørens soliditet, kunder og […]

Continue Reading

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet skal anskaffe et elektronisk verktøy for risikokartlegging, praksisprofil og anonym rapportering.

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet skal anskaffe et elektronisk verktøy for risikokartlegging, praksisprofil og anonym rapportering. Dette verktøyet skal benyttes i to funksjonelt beslektede prosjekt. 1. Helsedirektoratet sitt arbeid med pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam (pilotprosjektet) hvor verktøyet skal brukes hos fastleger og ved sykehus til identifisering av brukere med store og sammensatte behov (risikokartlegging). […]

Continue Reading

Helsedirektoratet søker ny CMS-løsning

Krav fra norske myndigheter… «Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Virksomheter må ta stilling til hvilken informasjon som kan […]

Continue Reading

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Brev | Dato: 11.09.2017 Mottager: Kommuner RAMylkeskommuner KS Vår referanse: 17/4008 Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. Derfor må stat […]

Continue Reading