Visjon Helse 2015

Rapporten er utarbeidet av tankesmien Visjon helse 2015.

Tankesmien ”Visjon helse 2015” ble etablert høsten 2005 med Mandag Morgen og Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) som initiativtakere. Hensikten med å etablere tankesmien ”Visjon helse 2015” var å bidra både med inspirasjon og nytenkning i forhold til de grunnleggende problem- stillingene og veivalgene som helsetjenesten og aktører i helsemarkedet står overfor, samt etablere en uavhengig møteplass for ledere i sektoren.

 

Alternativ-helseplan_Visjon_helse_2015

Comments are closed.