EPJ-løsninger

De mest vanlige EPJ-løsninger i bruk i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Norge idag omfatter

DIPS (spesialisthelsetjenesten)
INFOMEDIX (spesialisthelsetjenesten)
DocuLive (spesialisthelsetjenesten)
Profil (kommunehelsetjenesten)
Gerica (kommunehelsetjenesten)
CosDoc (kommunehelsetjenesten)
Infodoc Plenario (primær-, spesialist- og kommunehelsetjenesten)
SOMA (spesialisthelsetjenesten)

Comments are closed.