Effektiv utveksling av helseinformasjon: Første steg mot tilkoblet helse

Les Accentures rapport om hvordan vi kommer til å bevege seg mot et mer tilkoblet helsesystem det neste tiåret? En så å si altomfattende samordning av nettverkene for EMR- og helseinformasjon er det første viktige steget.

Accenture-Effective-HIE-Read
Comments are closed.