Tilkoblet helse endrer alle deler av helsevesenet

Et mer integrert helsevesen er et mål verden over. IT innen helsevesenet har en sentral rolle på veien mot dette målet. Denne Accenture-studien gir et dyptgående innblikk i den faktiske statusen innenfor tilkoblet helse i åtte ulike land. Hva er forutsetningene for fremgang, hva er utfordringene – og hva har vi lært?

 

Accenture-Making-Case-Connected-Health
Comments are closed.