Helsenett.no: STRATEGI 2020

Norsk Helsenett knytter Helse-Norge sammen Helse- og omsorgssektoren sysselsetter en kvart million mennesker i rundt 17 000 ulike juridiske  virksomheter. En sikker og effektiv elektronisk samhandling mellom alt helsepersonell, og i deres  møte med befolkningen, er et høyt prioritert mål.
Idag er sektoren i altfor stor grad preget av for lite  samhandling, for tilfeldig og usikker informasjonsflyt og for mange systemer som ikke kommuniserer tilfredsstillende. Alt dette bidrar i siste instans til en svekket informasjonstilgang og dermed til svekkede pasientforløp.

Norsk Helsenett har fått oppgaven med å forvalte og drifte helsenettet og sentrale løsninger som  gjør digital samhandling mulig både internt i sektoren og i møte med innbyggerne.
Vår visjon er at  vi ved å løse denne oppgaven skal bidra til å knytte sammen alle deler av det vi kan kalle  Helse-Norge  – det vil si helsepersonell, myndigheter og alle landets innbyggere.

Helsenett.no: STRATEGI 2020 PDF

 

Comments are closed.