OPS- Offentlig Privat Samarbeid

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten.

Offentlig Privat Samarbeid

OPS-portalen er utdatert, men mere informasjon på Anskaffelser.no, evt også direkte til siden. Mye av informasjonen som er skrevet referer til bygg og byggherre, men samme modell gjelder ved kjøp av IT-prosjekter.

Comments are closed.