Velferdsteknologi – Gir bruk av velferdsteknologi i kommunale tjenester effekt i form av for eksempel økt brukermedvirkning og kostnadseffektivitet?

Velferdsteknologi – resultat fra litteratursøk

Søkedato: 13.03.15
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kunnskapssenterets logo

 

Kilder søkt Mulige relevante søkeresultater
UpToDate-logo (listebilde) Overview of geriatric rehabilitation: Program components and settings for rehabilitation : Assistive technology
Sist oppdatert februar 2015
 

BMJ Best Practice-logo

Chronic congestive heart failure : treatment options
Sist oppdatert juli 2014
Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet logo

Ingen relevante treff
 Fagprosedyrer_web_220px Ikke relevant kilde
Andre norske retningslinjer og veiledere Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 – stöd för styrning och ledning : Hjälpmedel och teknologi
2010
Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK) National Klinisk Retningslinje (NKR) om udredning og behandling af demens (5.10 Hjælpemidler og teknologi)
2009
National Guideline Clearinghouse Occupational therapy practice guidelines for productive aging for community-dwelling older adults
American Occupational Therapy Association 2012 (fulltekst ikke tilgjengelig)

Occupational therapy practice guidelines for adults with Alzheimer’s disease and related disorders
American Occupational Therapy Association 2010 (fulltekst ikke tilgjengelig)

Organisation of services. In: Clinical guidelines for stroke management 2010
National Stroke Foundation – Australia

NICE Guidance Dementia: Supporting people with dementia and their carers in health and social care (CG42)
2006 (fullversjon)
Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Cochrane Library logo

 

Mulig relevante treff (utvalgt på bakgrunn av utgivelsesår og spredning av pasientgrupper):

Cost-effectiveness of telehealth interventions for chronic heart failure patients: a literature review
(provisional abstract)
Grustam 2014

Home telemonitoring effectiveness in COPD: a systematic review
(provisional abstract)
Cruz 2014

Clinical usefulness and cost effectiveness of home blood pressure telemonitoring: meta-analysis of randomized controlled studies
(provisional abstract)
Omboni 2013

Telehealthcare for chronic obstructive pulmonary disease
McLean 2011

Home telehealth
(structured abstract)
Flynn 2010

Home telehealth for diabetes management: a systematic review and meta-analysis
(structured abstract)
Polisena 2009

Smart home technologies for health and social care support
Martin 2008

Home-based telehealth: a review and meta-analysis
(structured abstract)
DelliFraine 2008

Real-time (synchronous) telehealth in primary care:systematic review of systematic reviews
(structured abstract)
Deshpande 2008

Applying research evidence to optimize telehomecare
(structured abstract)
Bowles 2007

Se flere mulige relevante treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kunnskapssenterets logo
Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne
Munthe-Kaas 2014
[Systematisk litteratursøk med sortering]
Comments are closed.