Et nasjonalt kontaktpunkt for fastlegen

Et felles nasjonalt kontaktpunkt for fastlegen

Idag prøves ut følgende fire tjenester:

  • Bestill time – kostnadsfritt
  • Forny resept – kostnadsfritt
  • Start e-konsultasjon
  • Kontakt legekontoret
Bestill time og forny resept vil ikke koste noe. Hvis du spør om helsehjelp via tjenesten e-konsultasjon vil denne tjenesten kunne koste vanlig egenandel (slik du betaler for en fysisk legetime). Enkle praktiske spørsmål via tjenesten «kontakt legekontoret» vil normalt ikke koste noe.
E-konsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Tjenestene med fastlegen er under utprøving i 2015.
Tlf: 80043573
https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen

Comments are closed.