Helse- og omsorgsdepartementet har tilsatt Christine Bergland som direktør for Direktoratet for e-helse og Rose-Marie Christiansen som direktør for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Christine Bergland har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1995. Hun er i dag assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør for e-helse i Helsedirektoratet.

Rose-Marie Christiansen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1991. Hun har vært direktør for Pasientskadenemnda, men har nylig gått over i stilling som prosjektdirektør for etablering av det nye nasjonale klageorganet i Bergen. Begge tiltrer stillingen som direktør ved årsskiftet.