Trygghetsskapende produkter

Helse og velferd med IKT.

Vi er spent på hva som kommer. Alle skal snakke samme språk.

Les mer om aktivitetsmålere, forbedring av livskvalitet, reduksjon av pleiekostnader og livreddende teknologi. Sofistikerte sensorer som fanger opp hjertefrekvens, hjerterytme, respirasjonsfrekvens, blodtrykk, blodoksygennivå, blodsukker mm. Elektronikknytt

 

Les mer om velferdsteknologi.

Comments are closed.