IBM: Løsninger for bedre helse

IBM logoHelsesektoren er moden for en totalendring, og IT kan spille en avgjørende rolle. En stadig eldre befolkning og den jevne økningen av kroniske sykdommer har ført til at helses og velferdskostnadene har økt drastisk. Fremtidige helse og velferdstjenester må bli mer effektive og bærekraftige. Samhandlet behandling og Big Data gir muligheter til også å forbedre kvaliteten på helsetjenester etter hvert som tjenestene nå fokuserer mer på resultat enn volum.

 

Les mer om IBM og deres løsninger for helse.

 

Hørt om Watson? System for kognitiv databehandling og analyse av komplekse helsedata

Nå kan man bygge app-løsninger der man bruker Watson’s språk, syn, tale og Data API‘er.

Watson er et IBM produkt som utvikles av Thomas J. Watson Research Center.

Watson har tilgang på og evne til å søke svar i uendelig mye mer informasjon enn et vanlig menneske kan klare. Det produseres ny informasjon hver dag og Watson kan lese millioner av sider på kort tid. Bak scenen jobber selvsagt mange forskere med å merke informasjon, klassifisere, valdidere mv.

Watson kan lære, gå igjennom fagartikler, søke på referanser, eleminere og sette sammen et svar og mulige veier videre, tester som bør utføres, forslag på behandlingsformer, medikamenter mv.

Comments are closed.