Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinbruk

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinene du bruker. Derfor bør du få en oppdatert liste av fastlegen som du alltid har med deg er beskjeden fra helsemyndighetene. En slik liste kalles medisinliste og kan være livsviktig i en akutt situasjon.

Dette bør følges opp i tilknytning til kjernejournal, evt hastepåføres e-resept som utvides med en medisinliste signert av lege. Medisinlisten bør legges inn/endres i av fastlegen og evt annen behandlende lege. Dataene tilgjengeliggjøres for ulike brukergrupper, akutt, pasienten selv, forskning med persondata fjernet, forsikring hvis pasienten gir fullmakt mv.

 

https://helsenorge.no/legemidler/eldre-og-legemidler/medisinliste

, ,

Comments are closed.