Norsk helse-IT med eget direktorat

Helsedirektoratets divisjon e-helse går fra 01.01.2016 over til å bli et eget direktorat: Direktoratet for e-helse.

 

 

​Det nye direktoratet opprettes fordi det er behov for sterkere nasjonal satsing og styring. Direktoratet for e-helse skal være nasjonal myndighet på e-helseområdet og ansvarlig for nasjonale leveranser og ledes av Christine Bergland.

Under følger en del opplysninger om Direktoratet for e-helse. Disse er gjeldende fra 01.01.2016.

 

Navn: Direktoratet for e-helse
Organisasjonsnummer: 915 933 149
Besøksadresse: Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Postadresse: Direktoratet for e-helse, Postboks 6737 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Fakturaadresse: Direktoratet for e-helse, 4050brukernavn (intern fakturareferanse)
Sentralt fakturamottak /DFØ, Postboks 4104, 2307 HAMAR
Det oppfordres til å bruke elektronisk faktura.  E-faktura: EHF-format. Fakturaadresse (EHF): 915 933 149.
Telefonnummer: 21 49 50 70
Ansatte vil som hovedregel beholde sitt tidligere mobiltelefonnummer.
E-postadresse: postmottak@ehelse.no
Standard e-postadresse til ansatte i Direktoratet for e-helse blir fra 01.01.2016 slik: fornavn.etternavn@ehelse.no

Nettsted for Direktoratet for e-helse blir: www.ehelse.no

,

Comments are closed.