Overvåking – hva er lov?

I helse følger det ulike typer overvåkning som pasienten gir sitt samtykke til.

Det kan det være overvåkning av kroppens funksjoner, åndedrett,  rommet pasienten befinner seg på, samt kontakt med helsepersonell ved bruk av nettbrett el

Når pasienten sendes hjem kan kontakt med helsepersonell opprettholdes via nettbrettet, målinger kan utføres med «velferdsteknologi» og informasjonen sendes inn til et journalsystem. Denne type løsninger baserer seg på samtykke og informasjon sendes på en sikker måte til journalsystemet, videokonferanse er kryptert og graden av nødvendighet regulerer bruk av teknologi fra assistert hverdag til hjemmesykepleie.

 

 

Overvåking med video, lyd

Det følger en god del plikter og regler med evt. kameraovervåking av rom, inngangspartier da den som overvåkes ikke blir spurt om samykke.

Det skal derfor varsles tydelig slik at alle som blir berørt får informasjon om overvåkingen. Skjult overvåking er ikke tillatt.

Bruk av varslingsskilt er nødvendig for at informasjonen skal nå frem til alle som blir berørt. Skiltene må ha en størrelse, plassering og et antall som gjør det lett å få med seg at området er overvåket, og skal fortrinnsvis settes der hvor man går inn i det overvåkede området.

Varslingen skal oppgi hvem som er ansvarlig for overvåkingen. I tillegg bør det stå kontaktinformasjon, for eksempel et telefonnummer man ønsker at henvendelser om overvåkingen rettes til. Det er altså ikke navnet til virksomheten som har installert utstyret som skal stå på skiltene. Det skal med andre ord ikke være noen tvil om man faktisk blir overvåket, og av hvem.

Dersom overvåkingen også skjer med lyd, skal det fremgå tydelig av skiltet.

Det er viktig at varslingsskiltene gjør det forståelig hvilke områder som er overvåket. Ofte går det frem av sammenhengen, men ikke alltid. Inne i bygg er det for eksempel viktig at det varsles på nytt hvis overvåkingen fortsetter i nye soner eller rom. Hvis det varsles om kameraovervåking i resepsjonsområdet, er det ikke alltid en selvfølge det også forgår overvåking i andre deler av bygget. Det kan gjerne også stå på varslingsskiltene hva som er overvåket.

Det vil være rimelig at særlig berørte parter får mer utfyllende informasjon. Informasjonsskriv kan være en løsning, for eksempel til nye pasienter, beboere i et sameie, studenter, besøkende skoleelever og foresatte.
Meld fra til Datatilsynet. En melding er gyldig i tre år. Fortsetter overvåkingen etter dette, må du selv huske å fornye den gamle meldingen, eventuelt melde overvåkingen på nytt. Merk at en melding til Datatilsynet ikke er en tillatelse, men en beskjed til dem om at du foretar kameraovervåking. Meldingene brukes blant annet til å skaffe oversikt over hvor mange som driver med slik overvåking, og for å kunne føre tilsyn med at reglene overholdes. Innsendte meldinger er offentlig tilgjengelige, og kan søkes frem i en database over gyldige meldinger.

Vi har ikke funnet denne databasen, men man kan gjøre søk med OEP.

 

se også Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

,

Comments are closed.