6 av 10 nordmenn avbryter arbeidet på grunn av PC problem

– Norske selskap taper 100 000-tals arbeidstimer hvert år ifølge en undersøkelse utført av IT selskapet Centric.

Å oppleve problemer med datautstyr på arbeidsplassen viser seg å være veldig vanlig. Centric har intervjuet mer enn 1000 mennesker rundt om i Norge. Seks av ti nordmenn (63,0 prosent) sier at de må avbryte sitt arbeid regelmessig fordi de har problemer med sin PC. 45 prosent sier opplever dette omtrent en gang hver måned, 12,4 prosent omtrent en gang hver uke, og 5,6 prosent hver dag. Ved en estimert pause i arbeidet på gjennomsnittlig 20 minutter, er det ca 100 000 er av timer med arbeid går tapt hvert år.

Det er irriterende når dataen henger eller når internett er nede, og det pågående arbeidet blir berørt. Dessverre er dette noe som mange plages av, dessverre alt for regelmessig. Når Centric intervjuer mer enn 1000 mennesker rundt om i Norge kan man estimere at ca 100 000 timer kastes bort på slike problemer hvert år.

Centric stilte spørsmålet «Hvor ofte avbrytes ditt arbeid pga problemer med din datamaskin?» 30,7 prosent svarte at de aldri ble berørt av problemene. 45 prosent svarte at de ble opplevde dette en gang i måneden. 12,4 prosent svarte omtrent en gang i uken og 5,6 prosent sier de opplevde dette en gang om dagen. Det betyr at totalt 63,0 prosent av respondentene må avbryte sitt arbeid på grunn av problemer med data maskinen en gang i måneden eller oftere.

– Tallene fra vår undersøkelse er avslørende, sier Klas Bonde Administrerende direktør i Centric IT Professionals. Siden tallene er representative for den norske befolkningen som helhet, viser det at hver sjette nordmann på jobb får sin arbeidstid avbrudd av IT-relaterte problemer en gang i måneden eller oftere. Hvis vi forventer at disse avbrytelsene er ca 20 minutter i gjennomsnitt, handler det om flere hundre tusen arbeidstimer tapt hvert år for norske bedrifter og organisasjoner.

Centric foreslåtte løsning er selvfølgelig kompetente service- og support teknikere som kan være tilgjengelig å opprettholde IT-infrastrukturen på arbeidsplasser rundt om i landet.

Utfordringene med datamaskinen varierer noe avhengig av kjønn og alder. 26,6 prosent av kvinnene sier de aldri opplever IT-problemer, sammenlignet med 33,8 prosent av mennene. Blant respondentene i gruppen 19-29 år, sier 47,5 prosent at de aldri har problemer, og 42,5 prosent sier de er tvunget til å stoppe arbeidet på grunn av problemer med datamaskinen ca en gang i måneden eller mer. Sammenlignet med gruppen av respondenter mellom 45 og 64, sier bare 27 prosent sa at de aldri tvunget til å stoppe arbeidet på grunn av problemer med datamaskinen, mens hele 67 prosent sier de er tvunget til å stoppe arbeidet på grunn av problemer med datamaskinen en gang i måneden eller oftere.

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av med automatiske telefonintervjuer mars 2016 på vegne av Centric. 1027 nordmenn deltok. Du kan få tilgang på hele undersøkelsen ved å kontakte: johan.nybom@inmema.com

Comments are closed.