Personvernkonferansen

2016 02.12.2016 kl 0945

Lovgivning med stor betydning for personvernet er i endring. Det er vedtatt en generell personvernforordning som vil tre i kraft den 25. mai 2018. Forordningen er EØS-relevant og vil erstatte personopplysningsloven. Utenfor forordningens saklige virkeområde blir det i tillegg fremmet forslag om lovgivning for å styrke stats- og samfunnssikkerhet. Forslagene har potensielt stor betydning for personvernet. På Personvernkonferansen 2016 tar vi sikte på å gi solid faglig påfyll ved å engasjere, debattere og bygge kompetanse i disse spørsmålene om morgendagens personvern.

[Program]  [Mer om]

 

Se også Fred Arne Ødegårds foredrag.

 

Comments are closed.