– I arbeidet med effektivisering av helseforvaltningen har regjeringen besluttet å etablere et nytt tjenestesenter i Norsk Helsenett. Målsettingen for tjenestesenteret er å bygge sterkere kompetansemiljø innenfor IKT-drift, anskaffelsetjenester og arkivtjenester med leveranse til Helse- og omsorgsdepartementets elleve etater, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner tjenestesenter for helseforvaltningen. Foto: Norsk Helsenett
Helse- og omsorgsminister Bent Høie stod for den offisielle åpningen av tjenestesenter for helseforvaltningen. Tjenestesenteret driftes av Norsk Helsenett. Foto: Foto: Norsk Helsenett

Tidligere har etatene hver for seg hatt egne medarbeidere som alle har arbeidet med å levere tjenester på disse områdene. Samtidig har de hatt ansvaret for å yte service og veiledning til alle de øvrige ansatte i sine etater. Nå skal tjenestesenteret i Norsk Helsenett samle fagmiljøene, og bygge opp et sterkt kompetansemiljø basert på en sammenslåing av de tidligere miljøene og medarbeiderne. Det er forventet at dette nye tjenestesenteret vil være i forkant med nye oppdaterte løsninger og at de vil yte tjenester og veiledning til de ansatte innen IKT-drift, anskaffelsetjenester og arkivtjenester.

Som en oppfølging av regjeringens beslutning om etablering av tjenestesenteret vil Norsk Helsenett starte eget kontor på Svalbard.

Fakta om tjenestesenteret for helseforvaltningen:

  • 88 medarbeiderne fra etatene har nå skiftet arbeidsplass til tjenestesenteret i Norsk Helsenett fra 1. januar i år.
  • Tjenestesenteret skal fra 1. januar i år bygges opp og skal være fullt etablert senest 1. januar 2018. Arkivtjenestene vil være på plass rundt 1. juli i år.
  • De ansatte i de elleve etatene kan i fremtiden forvente rask service innen IKT-drift, anskaffelsestjenester og arkivtjenester.