Radiologene: – Vi har ikke gode nok IT-systemer

– IT-systemene er like viktige for at vi skal kunne gjøre en god jobb, som skalpell og operasjonsbord er for at kirurgene skal kunne gjøre sin jobb, sier Raymond Brønn, leder av Norsk radiologisk forening. Foreningen mener at innkjøp og utvikling av IT-systemer for radiologi bør skje i nært samarbeid med de radiologiske og kliniske fagmiljøene.

Fremtiden krever økt effektivitet og bedre resultater. Her er to gode kommentarer:

Privatiser.Ansvarliggjør 19.02.2017 19:23:38
Dette er et IT-problem, og det fins enkle innovative mulige løsninger for å gi muligheten av en vurdering som forandres over tid. Dernest er det et skiftarbeider-problem, og et organisatorisk problem i forhold til hvem man skal gi beskjed til. Hvilken lege, evt overlege skal en radiologi-LiS ringe angående en pasient, som enten befinner seg på avdeling, eller befinner seg hjemme, om bilder tatt i akuttmottaket, og sett på nattestid? De prøver å ringe turnuslege-skiftarbeider, eller LiS og det fungerer ikke. Det skjønner alle ikke kan fungere. Like lite som NSB ringer en konduktør på ferie og spør om en gjenglemt bag fra forrige uke. Ledere som denne dr.med i Hdir har ikke noe innsikt i denne problemstillingen, eller de driter i det, fordi de er svært intelligente, og har innsett at det eneste de kan gjøre, slik det politiske systemet fungerer, er ren opportunisme. IT problemet skyldes at ingen IT-selskaper vil tilby innovasjon i et monopolsystem. Se bare på dips-skandalen i H.nord.

Fandens Oldemor 20.02.2017 13:38:38
Dette er et komplekst problem, men viktigste årsaker er som følger: 1)Manglende sub-spesialisering. Sett bort fra seksjoneringen ved de store universitetsavdelingene er radiologer generalister som i det ene øyeblikket skal vurdere løsning av proteser eller gjøre UL av et spedbarn, for deretter å stage en sjelden cancer. Radiologien må seksjoneres, akkurat slik klinikere har gjort det, for å nå opp i faglig standard. Klinikere og radiologer må jobbe i spesialiserte tverrfaglige team, alle kan ikke gjøre alt! 2)Organisering. Idag gjøres oppfølging av samme pasient spredt blant mange sykehus og private institutter, uten tilgang på tidligere bilder eller pasientopplysninger. Herunder må det snarest etableres et nasjonalt bildelagringssystem. 3)Utdanningskapasitet. Mangelen på radiologer gir en høy belastning på de som holder ut. Faget innebærer tungt konsentrasjonsarbeid dag ut og dag inn, gjerne etterfulgt av våkenetter på vakt. Mange forsvinner til administrasjon for å overleve.

 

 

, ,

Comments are closed.