Oversikt over velferdsteknologi i kommunene

Nasjonalt senter for e-helseforskning har brukt ressurser på å lage en visuell oversikt over antall velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner som de presenterer i et komplekst «Microsoft Powered Business Intelligence». Dette er tungt og vanskelig å navigere i og tilfører lite.

Norgeskartet vises med bobler der det er registrert prosjekter og idet du får en halvveis kontroll på hvor du navigerer kan du klikke på en boble og få opp en tekst med navn på kommunen og prosjektet.

Det finnes gode løsninger med Openstreetmap.org som kan brukes til denne type prosjekter og det ville være trist hvis norske helsekroner ble kastet bort på dyre og komplekse løsninger som binder opp budsjetter med lisenser, drift og oppdateringer.

 

Listen over registrerte velferdsteknologiprosjekter i kommunene er:

Varighet Prosjektnavn Kommune
2013-2016 Skype mellom beboer og pårørende Ålesund
2014-2018 Jeg kan! Ålesund
2015-2018 Jeg kan – forskning Ålesund
2016 Trygghetsskapende tiltak på natt i sykehjem – digitalt nattilsyn (Samveis) Ålesund
2013-2015 Arena for læring om velferdsteknologi (prosjekt) Ålesund kommune og NTNU Ålesund
2011-2012 Velferdsteknologi i Alta kommune Alta
2013-2014 Videreføring av velferdsteknologi i Alta kommune Alta
2016-2017 Velferdsteknologi – Støtteverktøy og kompetanseheving Alta
2012 Mobil fallalarm Asker
2016 Velferdsteknologi til Askøy, Fjell, Lindås og Øygarden kommuner Askøy, Fjell, Lindås, Øygarden
2015- Arena for læring om velferdsteknologi (drift) Aukra, Haram, Herøy, Norddal, Rauma, Sandøy, Skodje, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund kommuner, NTNU Ålesund,
2011-2012 Trygghetspakken – behovskartlegging og erfaringer.»Fru Paulsens leilighet» Bærum
2016 Gevinstanalyse av (samhandlingsverktøyet) IMATIS i Bærum kommune Bærum
2013-2015 Trygge spor II Bærum, Bjugn, Drammen, Larvik, Skien Trondheim, Åfjord
2011-2012 Trygge spor I Bærum, Bjugn, Drammen, Trondheim, Åfjord
2012-2015 Trygghetspakken Bærum, Drammen, Lørenskog, Skedsmo, Skien
2013-2015 Aktive spor Bærum, Drammen, Trondheim
2013-2015 Teknologistøtte i sykehjem Bærum, Oslo, Lørenskog, Skien
2011-2014 Ta i bruk moderne teknologi i hjemmesykepleien Bergen
2013 Motiview Bergen
2014- ByBo prosjekt Bergen
2014-2016 Velferdsteknologipilot Bergen kommune (NVP prosjekt) Bergen
2014 Sikker medisinering i hjemmet (forprosjekt) Bjugn, Eidsberg
2011-2018 Digi Bodø Bodø
2016 Plattform velferdsteknologi Bodø
2017 Digital trygghetsalarm med sensorer Bokn
2016-2019 Velferdsteknologi på helsehuset Dale
2014-2017 Digitalt tilsyn Drammen, Holmestrand, Lier, Kongsberg, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, Risør, Grimstad
2016 Delprosjekt i M4ALMO – Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten Drammen, Skien, Larvik, Oslo, Grimstad, Kristiansand, Risør og Kvinesdal på vegne av Lister kommunene;
2016 Visningsleiligheit, EKS Eid
2016- GPS i drift Etne
2016-2017 Digital trygghetsalarm Etne
2015-2017 Velferdsteknologiprosjektet i Haugaland Vekst kommunene Etne, Sveio, Haugesund, Karmøy, Bokn, Utsira, Tysvær, Vindafjord,  Sauda, Suldal
2013-2015 Lenger i eget liv Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal (Listerregionen)
2015- CONNECT Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal (Lister-regionen), Lindås
2015- Basispakke for velferdsteknologi og pasientvarsling Fauske
2016 Innføring av digital velferdsteknologi Fjell, Sund, Øygarden
2012-2013 Nattfred Flekkefjord, Kvinesdal
2014-2016 Planlegge og implementere Velferdsteknologi i kommunane Flora, Eid, Gloppen
2015-2018 IMPROVE – Involving the community to co-produce public services Flora, Eid, Gloppen, Vestlandsforsking m/USHT
2015-2016 Velferdsteknologi I hele helse- og omsorgstjenesten I en kommune Folldal
2014 Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet Fosnes
2014-2017 Erre Mulig Fredrikstad, Nøtterøy, Tønsberg
2011-2014 eSenior Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Gøteborgs stad
2016- Digitalt sykehjem Gjerdrum
2015-2016 Egenmestring og velferdsteknologi: Kartlegging av behov Hamar, Åmot
2016 Utprøving av dørsensor (Samveis) Haram
2016 Videokommunikasjon mellom hjemmetjenesten og 3-5 hjemmeboende brukere med KOLS og andre kroniske sykdommer. Evaluering 2017 Haugesund
2016- Digitalisering av trygghetsalarm Haugesund
2016- Videoprosjekt Haugesund
2016-2017 Elektronisk medisineringsstøtte – erfaringsprosjekt Haugesund
2015-2017 Velferdsteknologiprosjektet i Haugaland Vekst kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Utsira, Sveio, Tysvær, Vindafjord , Etne, Sauda, Suldal
2016 Lommeultralyd Helseforetaket Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger
2016 Digitalisering av trygghetsalarmer og rutiner rundt dette (Samveis) Herøy
2012-2014 Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre, delprosjekt 1: Spillteknologi Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2013-2014 Utprøving av GPS-sporing (Del av det midtnorske  velferdsteknologiprosjektet) Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2013-2014 Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre,  delprosjekt 2: GPS-sporing Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2014-2015 Trygt liv i eigen heim Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2014-2015 Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre,  videreføring delprosjekt 1: Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2014-2015 Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre, videreføring delprosjekt 2: Interkommunal mottakssentral for velferdsteknologi Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2014-2015 Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre, videreføring delprosjekt 3: Implementering av varslings- og lokaliseringsteknologi Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2014-2015 Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre, videreføring delprosjekt 4: Spelteknologi Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørskog, Ålesund
2015-2016 Nettverk i velferdsteknologi Hordaland
2016 Aktiv respons Steinkjer
2016 Velferdsteknologi barn og unge med sammensatte behov Steinkjer
2016 Velferdsteknologisk laboratorium 2012–2015: GPS i lomme eller sko Steinkjer
2016 Velferdsteknologisk laboratorium 2012–2015: Medisindispenser Pilly Steinkjer
2016 Velferdsteknologisk laboratorium 2012–2015: Memoplanner Steinkjer
2012-2016 Velferdsteknologisk laboratorium 2012-2015: Uttesting av ulike teknologiske løsninger Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy
2013-2014 Velferdsteknologiske løsninger i pleie- og omsorgstjenesten: Ulike typer sensorer hjemme. Integrert i journal. Facetime/videokommunikasjon Stjørdal
2014 Bruk av nettbrett som supplement til trygghetsalarm Stjørdal
2014-2015 Opprettelse av demonstrasjonsarena Stjørdal
2015 Pilly medisindispenser Stjørdal
2015-2016 Bruk av videokommunikasjon i tjenestene: Tolkeprogram for døve Stjørdal
2016-2019 Egenbehandling lavterskel rask psykisk helse Stjørdal med NTNU (interreg)
2014-2015 Velferdsteknologipilot Stord kommune (NVP prosjekt) Stord
2016 Opplæringsleiligheit, Stryn VDG Stryn
2017 Rehabiliteringsleilighet Suldal
2017 Trygghetsalarm med sensorer Suldal
2017 Video for alle – utprøving Suldal
2016 Korleis kan digitale tilsyn styrke kvaliteten på nattenestene? (Samveis) Surnadal
2016-2017 Digital trygghetsalarm Sveio
2016 «Digitalt nattilsyn» (Samveis) Sykkylven
2014-2016 Velferdsteknologipilot Skien kommune (NVP prosjekt) Telemark
2016 Innføring av E-lås (Samveis) Tingvoll
2013 Forprosjekt velferdsteknologi Tromsø
2013-2014 NettTrim Tromsø
2016-2017 Innovasjon i fallforebygging Tromsø, Alta
2013 Fremtidens trygghetsalarm Trondheim
2014-2016 Velferdsteknologipilot Trondheim kommune (NVP prosjekt) Trondheim
2014-2017 Min medisin Trondheim
2014-2020 Utvikling og implementering av pasientvarslingsanlegg Trondheim
2014-2020 Velferdsteknologi i institusjoner og omsorgsboliger ( Ladesletta og Tempe helse- og velferdssenter) Trondheim
2015-2016 Elektronisk dørlås Trondheim
2016-2017 Lokaliseringstjeneste for voksne og eldre med kognitiv svikt og/eller demens Trondheim
2014-2016 ADAPT Trondheim,  St.Olav, SINTEF
2013-2015 Aktive spor Trondheim, Bærum, Drammen
2013-2015 Trygge spor Trondheim, Bjugn, Åfjord, Drammen, Bærum
2013 Forprosjekt Trygg Heim, Teknologi og tjenester som effektiviserer og forbedrer omsorgstjenester i hjemmet Trondheim, Malvik
2014-2015 Fremtidens trygghetsalarm Trondheim, SINTEF
2012-2015 FARSEEING Trondheim, St.Olav, SINTEF
2012-2015 HelsaMi – Tjeneste Trondheim, St.Olav, SINTEF
2013–2015 HelsaMi – Teknologi Trondheim, St.Olav, SINTEF
2014-2015 Velferdsteknologi for økt fysisk aktivitet – forebygging av sykdom og økt livskvalitet hos personer med KOLS Trondheim, St.Olav, SINTEF
2014-2015 Digitale trygghetsalarmer Trysil
2017 Digitalisering av trygghetsalarm Tysvær
2017 Nattilsyn – Hamrane Tysvær
2016- Velferdsteknologisk plattform Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes
2016 Digitalt tilsyn (Samveis) Ulstein
2017 Digital trygghetsalarm med sensorer Utsira
2015-2016 Mestring – nye muligheter med ny teknologi = ny hverdag med mestring Vadsø
2012-2016 Bo lengre hjemme Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2014-2016 Utredning av felles alarmsentral Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2015-2016 Etablering av driftssenter for overvåking av elektroniske meldinger Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2015-2017/18 Felles responssentertjenester for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2016 Kompetanse ved Velferdsteknologiens ABC Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2016 Smartbo Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2016-2017 Forprosjekt: smartere teknologi i hjemmetjenesten Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2016-2018 Forprosjekt: bedre ressursutnyttelse i hjemmetjenesten Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tydal
2012-2014 Bo lengre hjemme Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Frosta, Meråker og Tyldal
2012- Innovativ bruk av teknologi i eldreomsorgen i Vågå Vågå
2014 Anskaffelse av digitale trygghetsalarmer Verdal, Levanger
2014-2017 Erre Mulig Vestfold
2016-2018 OPTET- Optimeringsteknlogi i Hjemmbaserte Tjenester Vestfold
2016-2017 Digital trygghetsalarm Vindafjord

 

Comments are closed.