Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet skal anskaffe et elektronisk verktøy for risikokartlegging, praksisprofil og anonym rapportering.

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet skal anskaffe et elektronisk verktøy for risikokartlegging, praksisprofil og anonym rapportering. Dette verktøyet skal benyttes i to funksjonelt beslektede prosjekt.
1. Helsedirektoratet sitt arbeid med pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam (pilotprosjektet) hvor verktøyet skal brukes hos fastleger og ved sykehus til identifisering av brukere med store og sammensatte behov (risikokartlegging). Dette pilotprosjektet har et begrenset antall fastleger (80) og sykehus (6).
2. Direktoratet for e-helse sitt arbeid med å måle og heve kvaliteten på den samlede fastlegetjenesten hvor verktøyet skal brukes til å gi fastleger en bedre oversikt over egen praksis (praksisprofil) og til rapportering hvor anonyme data fra verktøyet kan brukes til sammenligne mellom fastlegepraksiser (benchmarking) og til myndighetsbehov (styringsinformasjon).

Referansenummer:  17/04789

Utlyser Direktoratet for e-helse
Kilde https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-028065
Comments are closed.