Sykehusinnkjøp KF ser på journalsystem

Det gjennomføres ikke en anskaffelse nå, kun en dialog med markedet for å få informasjon om funksjonalitet i journalsystemet, integrasjonsmuligheter, oppfyllelse av lov og forskrift innenfor helsesektoren (herunder GDPR) etc. Det er også ønskelig å få presentert hvor i livssyklusen produktet befinner seg og videre planer for produktet, samt informasjon om leverandørens soliditet, kunder og planer for virksomheten de neste 5 år. Interesserte leverandører bes derfor om å melde sin interesse for møte med Helse Sør-Øst/Sykehuspartner, se pkt. VI.3.

Referansenummer:  2017/1803

Utlyser SYKEHUSINNKJØP HF
Kilde https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-397563
Comments are closed.