Verktøy for risikokartlegging og praksisprofil hos fastleger

Verktøy for risikokartlegging og praksisprofil hos fastleger Nasjonal
Publisert av: Direktoratet for e-helse Doffin referanse: 2017-028065
Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse Tilbudsfrist: 2018-01-15
Kunngjøringsdato: 2017-12-18
Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet skal anskaffe et elektronisk verktøy for risikokartlegging, praksisprofil og anonym rapportering. Dette verktøyet skal benyttes i to funksjonelt beslektede prosjekt.
Comments are closed.