Archive | EPJ

Helsedirektoratet søker ny CMS-løsning

Krav fra norske myndigheter… «Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Virksomheter må ta stilling til hvilken informasjon som kan […]

Continue Reading

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Brev | Dato: 11.09.2017 Mottager: Kommuner RAMylkeskommuner KS Vår referanse: 17/4008 Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. Derfor må stat […]

Continue Reading

Digitaliseringsrundskrivet

Rundskriv | Dato: 08.09.2017 Mottager: Departementene Underliggende forvaltningsorganer Statsministerens kontor Nr: H-7/17 Vår referanse: 17/1819 Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter. Rundskrivet erstatter rundskriv H-09/16, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut. Vesentlige endringer […]

Continue Reading

kjernejournal (L5)

Versjonshistorikk for kjernejournal Versjon kjernejournal L5 Legemidler er nå utvidet med søkefunksjonalitet Innbygger kan selv opprette en Kjernejournal via Helsenorge.no Integrasjon mot Difi sitt digitale kontaktregister Støtte til administrative oppgaver Versjon kjernejournal L4, november 2014 Legemidler Oppdatert kodeverk i Kritisk informasjon Tilbakemelding på helsepersonell sin opplevelse av nytten ved kjernejournal Mulighet til å få opprettet […]

Continue Reading

EPJ-løsninger

De mest vanlige EPJ-løsninger i bruk i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Norge idag omfatter DIPS (spesialisthelsetjenesten) INFOMEDIX (spesialisthelsetjenesten) DocuLive (spesialisthelsetjenesten) Profil (kommunehelsetjenesten) Gerica (kommunehelsetjenesten) CosDoc (kommunehelsetjenesten) Infodoc Plenario (primær-, spesialist- og kommunehelsetjenesten) SOMA (spesialisthelsetjenesten)

Continue Reading