Archive | Finansiering

75 millioner til IKT-prosjekter

Ny finansieringsordning for IKT-prosjekter – Regjeringen gjennomfører nå et retningsskifte i IKT-politikken. Vi satser på flere mindre prosjekter. Samtidig stiller vi større krav til at tjenestene skal gi gevinster i form av bedre kvalitet og effektivitet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I budsjettforslaget for 2016 foreslår regjeringen å sette av 75 millioner kroner […]

Continue Reading

OPS- Offentlig Privat Samarbeid

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. OPS-portalen er utdatert, men mere informasjon på Anskaffelser.no, evt også direkte til siden. Mye av informasjonen som er skrevet referer til bygg og byggherre, […]

Continue Reading