Archive | Konferanse

Helsedirektoratet søker ny CMS-løsning

Krav fra norske myndigheter… «Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Virksomheter må ta stilling til hvilken informasjon som kan […]

Continue Reading

Ehelse 2017 tar form

eHelse 2017 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT og Dataforeningens nasjonale styre for ehelse (NORHIT) i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse og Den norske legeforening.  eHelse-konferansen har siden starten i 2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor vi kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger […]

Continue Reading

EHIN-FH 2016: Fremtidens helse

15-16. november arrangeres Ehin  sammen med European Telemedicine Conference i Oslo Spektrum. Det blir to dager med syv parallelle spor i Oslo Spektrum, med temaer som e-helse, sikkerhet, privacy, velferdsteknologi, telemedisin, m.m.   Program Registrering

Continue Reading