Archive | Leverandører

IBM: Løsninger for bedre helse

Helsesektoren er moden for en totalendring, og IT kan spille en avgjørende rolle. En stadig eldre befolkning og den jevne økningen av kroniske sykdommer har ført til at helses og velferdskostnadene har økt drastisk. Fremtidige helse og velferdstjenester må bli mer effektive og bærekraftige. Samhandlet behandling og Big Data gir muligheter til også å forbedre kvaliteten […]

Continue Reading