Archive | Lover

Personvernkonferansen

2016 02.12.2016 kl 0945 Lovgivning med stor betydning for personvernet er i endring. Det er vedtatt en generell personvernforordning som vil tre i kraft den 25. mai 2018. Forordningen er EØS-relevant og vil erstatte personopplysningsloven. Utenfor forordningens saklige virkeområde blir det i tillegg fremmet forslag om lovgivning for å styrke stats- og samfunnssikkerhet. Forslagene har […]

Continue Reading

Overvåking – hva er lov?

I helse følger det ulike typer overvåkning som pasienten gir sitt samtykke til. Det kan det være overvåkning av kroppens funksjoner, åndedrett,  rommet pasienten befinner seg på, samt kontakt med helsepersonell ved bruk av nettbrett el Når pasienten sendes hjem kan kontakt med helsepersonell opprettholdes via nettbrettet, målinger kan utføres med «velferdsteknologi» og informasjonen sendes inn til […]

Continue Reading