Archive | Samveis

Fra trening til helse: Lokasjonsbevisste kroppsnære medisinske enheter endrer dagliglivet

I følge Juniper Research vil rundt 60 millioner aktivitetsmålere være i bruk innen 2018, mer enn tre ganger så mange som ble solgt i 2014. Hvis analyseselskapet CCS Insight har rett, vil det totale markedet for kroppsnære enheter stige til 172 millioner enheter innen 2018, så aktivitetsmålere vil utgjøre over en tredjedel av alle kroppsnære enheter.   Les hele […]

Continue Reading