Archive | Sikkerhet

Etablering av midlertidig mobildekning ved utfall

En vurdering av eksisterende og nye løsninger 29. oktober 2019 Sammendrag Mobilnettene blir stadig viktigere for samfunnet. Ved naturhendelser, som for eksempel jordraset i Jølster 30. juli 2019, er mobilnettene grunnleggende forutsetning for kommunikasjon for befolkningen og mellom befolkningen og nød- og beredskapsetatene. Når mobilnettene i slike situasjoner faller ut som følge av strømbrudd, fiberbrudd […]

Continue Reading

January 28 – Data privacy day

A powerful way to counter online abuse, threats and violence is to share our knowledge with each other. So, to mark this year’s International Data Privacy Day, the Internet Society would like to share with you 10 tips to protect yourself and others online: Know the terrain. The Internet is a powerful tool for communication. Learn […]

Continue Reading