Archive | Diverse

Helsedirektoratet søker ny CMS-løsning

Krav fra norske myndigheter… «Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Virksomheter må ta stilling til hvilken informasjon som kan […]

Continue Reading

6 av 10 nordmenn avbryter arbeidet på grunn av PC problem

– Norske selskap taper 100 000-tals arbeidstimer hvert år ifølge en undersøkelse utført av IT selskapet Centric. Å oppleve problemer med datautstyr på arbeidsplassen viser seg å være veldig vanlig. Centric har intervjuet mer enn 1000 mennesker rundt om i Norge. Seks av ti nordmenn (63,0 prosent) sier at de må avbryte sitt arbeid regelmessig […]

Continue Reading

ehelse 2016 nært forestående

26-27. april 2016 Radisson Blu scandinavia, Holbergs plass. eHelse 2016 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT og Dataforeningens nasjonale styre for ehelse (NORHIT) i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse  og Den norske legeforening.  eHelse-konferansen er siden starten i  2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor vi kan […]

Continue Reading

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinbruk

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinene du bruker. Derfor bør du få en oppdatert liste av fastlegen som du alltid har med deg er beskjeden fra helsemyndighetene. En slik liste kalles medisinliste og kan være livsviktig i en akutt situasjon. Dette bør følges opp i tilknytning til kjernejournal, evt hastepåføres e-resept som utvides med en […]

Continue Reading

Healthcare systems are set for drastic changes (Cancelled)

COCIR eHEALTH SUMMIT, #COCIReH2015 We are very sorry and sad about what is currently taking place in Brussels; for updated and official information see http://crisiscentrum.be/ This Summit is re-scheduled and will take place 27 & 28 of January 2016. Our healthcare systems are suffering from high costs and high fragmentation – often resulting in poor medical outcomes […]

Continue Reading