Archive | Velferdsteknologi

Velferdsteknologi hjelper oss i det daglige og blir nå mer og mer omfattende. Det er idag mye vekt på kommunikasjon, avlesninger og hjelp til selvhjelp.

Oversikt over velferdsteknologi i kommunene

Nasjonalt senter for e-helseforskning har brukt ressurser på å lage en visuell oversikt over antall velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner som de presenterer i et komplekst «Microsoft Powered Business Intelligence». Dette er tungt og vanskelig å navigere i og tilfører lite. Norgeskartet vises med bobler der det er registrert prosjekter og idet du får en halvveis […]

Continue Reading

Overvåking – hva er lov?

I helse følger det ulike typer overvåkning som pasienten gir sitt samtykke til. Det kan det være overvåkning av kroppens funksjoner, åndedrett,  rommet pasienten befinner seg på, samt kontakt med helsepersonell ved bruk av nettbrett el Når pasienten sendes hjem kan kontakt med helsepersonell opprettholdes via nettbrettet, målinger kan utføres med «velferdsteknologi» og informasjonen sendes inn til […]

Continue Reading

Trygghetsskapende produkter

Helse og velferd med IKT. Vi er spent på hva som kommer. Alle skal snakke samme språk. Les mer om aktivitetsmålere, forbedring av livskvalitet, reduksjon av pleiekostnader og livreddende teknologi. Sofistikerte sensorer som fanger opp hjertefrekvens, hjerterytme, respirasjonsfrekvens, blodtrykk, blodoksygennivå, blodsukker mm. Elektronikknytt   Les mer om velferdsteknologi.

Continue Reading

Velferdsteknologiens ABC versjon 0.1 Opplæringspakke til kommunene

Økt bruk av velferdsteknologi er et viktig bidrag for å møte utfordringene som helse- og omsorgstjenestene står overfor. Som et ledd i den nasjonale satsingen på velferdsteknologi er det nå utviklet en opplæringspakke – Velferdsteknologiens ABC. Målet for opplæringen er å gi ansatte grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi og tilgang til nødvendige arbeidsverktøy for å vurdere, […]

Continue Reading

Fra trening til helse: Lokasjonsbevisste kroppsnære medisinske enheter endrer dagliglivet

I følge Juniper Research vil rundt 60 millioner aktivitetsmålere være i bruk innen 2018, mer enn tre ganger så mange som ble solgt i 2014. Hvis analyseselskapet CCS Insight har rett, vil det totale markedet for kroppsnære enheter stige til 172 millioner enheter innen 2018, så aktivitetsmålere vil utgjøre over en tredjedel av alle kroppsnære enheter.   Les hele […]

Continue Reading

Velferdsteknologi – Gir bruk av velferdsteknologi i kommunale tjenester effekt i form av for eksempel økt brukermedvirkning og kostnadseffektivitet?

Velferdsteknologi – resultat fra litteratursøk Søkedato: 13.03.15 Søket er utført av Elisabet Hafstad Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten   Kilder søkt Mulige relevante søkeresultater Overview of geriatric rehabilitation: Program components and settings for rehabilitation : Assistive technology Sist oppdatert februar 2015   Chronic congestive heart failure : treatment options Sist oppdatert juli 2014 Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet […]

Continue Reading