Tilkoblet helse endrer alle deler av helsevesenet

Et mer integrert helsevesen er et mål verden over. IT innen helsevesenet har en sentral rolle på veien mot dette målet. Denne Accenture-studien gir et dyptgående innblikk i den faktiske statusen innenfor tilkoblet helse i åtte ulike land. Hva er forutsetningene for fremgang, hva er utfordringene – og hva har vi lært?  

Continue Reading

Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: Trygghets- og sikkerhetsteknologi Kompensasjons- og velværeteknologi Teknologi for sosial kontakt Teknologi for behandling og pleie I Helsedirektoratets definisjon heter det: «Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner […]

Continue Reading

EPJ-løsninger

De mest vanlige EPJ-løsninger i bruk i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Norge idag omfatter DIPS (spesialisthelsetjenesten) INFOMEDIX (spesialisthelsetjenesten) DocuLive (spesialisthelsetjenesten) Profil (kommunehelsetjenesten) Gerica (kommunehelsetjenesten) CosDoc (kommunehelsetjenesten) Infodoc Plenario (primær-, spesialist- og kommunehelsetjenesten) SOMA (spesialisthelsetjenesten)

Continue Reading

Visjon Helse 2015

Rapporten er utarbeidet av tankesmien Visjon helse 2015. Tankesmien ”Visjon helse 2015” ble etablert høsten 2005 med Mandag Morgen og Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) som initiativtakere. Hensikten med å etablere tankesmien ”Visjon helse 2015” var å bidra både med inspirasjon og nytenkning i forhold til de grunnleggende problem- stillingene og veivalgene som helsetjenesten og […]

Continue Reading