Oversikt over velferdsteknologi i kommunene

Nasjonalt senter for e-helseforskning har brukt ressurser på å lage en visuell oversikt over antall velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner som de presenterer i et komplekst «Microsoft Powered Business Intelligence». Dette er tungt og vanskelig å navigere i og tilfører lite. Norgeskartet vises med bobler der det er registrert prosjekter og idet du får en halvveis […]

Continue Reading

January 28 – Data privacy day

A powerful way to counter online abuse, threats and violence is to share our knowledge with each other. So, to mark this year’s International Data Privacy Day, the Internet Society would like to share with you 10 tips to protect yourself and others online: Know the terrain. The Internet is a powerful tool for communication. Learn […]

Continue Reading

Tjenestesenter for helseforvaltningen

Høie åpnet tjenestesenter for helseforvaltningen Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet torsdag 26. januar et nytt tjenestesenter for helseforvaltningen. Senteret skal driftes av Norsk Helsenett. – I arbeidet med effektivisering av helseforvaltningen har regjeringen besluttet å etablere et nytt tjenestesenter i Norsk Helsenett. Målsettingen for tjenestesenteret er å bygge sterkere kompetansemiljø innenfor IKT-drift, anskaffelsetjenester og […]

Continue Reading

Radiologi og robotenes fremgang

Datamaskiner vil overta mange viktige arbeidsoppgaver i helsesektoren, tror overlege Erik Fosse ved OUS. Radiolog Peter Mæhre Lauritzen (38) er imidlertid ubekymret skriver DN idag.   Les hele artikkelen.

Continue Reading