Tag Archives | 2040

Frokostseminar om rapporten «Helse-Norge 2040 – hvordan kan fremtiden bli?»

Helsedirektoratet inviterer til frokostseminar i forbindelse med publisering av rapporten «Helse-Norge 2040 – hvordan kan fremtiden bli?».

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

08.00–09.00

​Hva blir behovet for helsepersonell i Norge i 2040 og hvordan skal vi klare å dekke dette behovet?

Noe vet vi med stor sikkerhet. Vi kommer til å bli mange flere eldre og det kommer til å være færre i arbeidsfør alder. Det betyr at måten helsepersonell jobber på må bli endret, men hvordan disse endringene vil skje har flere usikkerheter som kan slå ut ganske ulikt på personellbehovet.

Helsedirektoratet har derfor samarbeidet med Samfunnsøkonomisk analyse om å beskrive fire mulige varianter av Norge i 2040, fire mulige fremtider.

De fire fremtidene er basert på hvordan to sentrale usikkerheter kan komme til å slå ut.

Den første usikkerheten er knyttet til det offentliges bruk av arbeidsbesparende og velferdsfremmende teknologiske løsninger. Vil det offentlige helsevesenet benytte seg av mulighetene som ligger teknologien, eller vil man av ulike grunner ikke gjøre det?

Den andre usikkerheten er knyttet til offentlig prioritering av helse- og omsorgssektoren. I et Norge med svakere økonomi er det usikkert om det offentlige vil prioritere helse- og omsorgsektoren fremfor andre offentlige oppgaver.

Seminaret blir strømmet

Frokostseminaret er dessverre fulltegnet, men det vil bli strømmet direkte på Helsedirektoratets Youtube-kanal. Lenke til videostrømmen blir tilgjengelig på denne siden torsdag morgen.

 

Påmeldingsfrist: 26. januar.

Rapporten «Helse-Norge 2040 – hvordan kan fremtiden bli?» vil bli publisert 29. januar.

Continue Reading