Tag Archives | datatilsynet

Overvåking – hva er lov?

I helse følger det ulike typer overvåkning som pasienten gir sitt samtykke til. Det kan det være overvåkning av kroppens funksjoner, åndedrett,  rommet pasienten befinner seg på, samt kontakt med helsepersonell ved bruk av nettbrett el Når pasienten sendes hjem kan kontakt med helsepersonell opprettholdes via nettbrettet, målinger kan utføres med «velferdsteknologi» og informasjonen sendes inn til […]

Continue Reading