Tag Archives | e-helse

Norsk helse-IT med eget direktorat

Helsedirektoratets divisjon e-helse går fra 01.01.2016 over til å bli et eget direktorat: Direktoratet for e-helse.     ​Det nye direktoratet opprettes fordi det er behov for sterkere nasjonal satsing og styring. Direktoratet for e-helse skal være nasjonal myndighet på e-helseområdet og ansvarlig for nasjonale leveranser og ledes av Christine Bergland. Under følger en del opplysninger […]

Continue Reading