Tag Archives | ehelse

Ehelse 2017 tar form

eHelse 2017 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT og Dataforeningens nasjonale styre for ehelse (NORHIT) i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse og Den norske legeforening.  eHelse-konferansen har siden starten i 2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor vi kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger […]

Continue Reading

Norsk helse-IT med eget direktorat

Helsedirektoratets divisjon e-helse går fra 01.01.2016 over til å bli et eget direktorat: Direktoratet for e-helse.     ​Det nye direktoratet opprettes fordi det er behov for sterkere nasjonal satsing og styring. Direktoratet for e-helse skal være nasjonal myndighet på e-helseområdet og ansvarlig for nasjonale leveranser og ledes av Christine Bergland. Under følger en del opplysninger […]

Continue Reading