Tag Archives | helseregister

Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP)

Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) (helseregistre.no) skal samordne og modernisere de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de sentrale helseregistrene. Formålet er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av de nasjonale helseregistrene.  

Continue Reading