Tag Archives | visjonhelse2015

Visjon Helse 2015

Rapporten er utarbeidet av tankesmien Visjon helse 2015. Tankesmien ”Visjon helse 2015” ble etablert høsten 2005 med Mandag Morgen og Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) som initiativtakere. Hensikten med å etablere tankesmien ”Visjon helse 2015” var å bidra både med inspirasjon og nytenkning i forhold til de grunnleggende problem- stillingene og veivalgene som helsetjenesten og […]

Continue Reading