Formater Archives: Notis

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinbruk

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinene du bruker. Derfor bør du få en oppdatert liste av fastlegen som du alltid har med deg er beskjeden fra helsemyndighetene. En slik liste kalles medisinliste og kan være livsviktig i en akutt situasjon. Dette bør følges opp i tilknytning til kjernejournal, evt hastepåføres e-resept som utvides med en […]

Continue Reading

Norsk helse-IT med eget direktorat

Helsedirektoratets divisjon e-helse går fra 01.01.2016 over til å bli et eget direktorat: Direktoratet for e-helse.     ​Det nye direktoratet opprettes fordi det er behov for sterkere nasjonal satsing og styring. Direktoratet for e-helse skal være nasjonal myndighet på e-helseområdet og ansvarlig for nasjonale leveranser og ledes av Christine Bergland. Under følger en del opplysninger […]

Continue Reading

Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP)

Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) (helseregistre.no) skal samordne og modernisere de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de sentrale helseregistrene. Formålet er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av de nasjonale helseregistrene.  

Continue Reading